Eksempel på en nyere opgave: Teambuildingprogram

Bredt teamudviklingsprojekt. Indledning i form af kurser for hele lærerkollegiet og for ledelsen: Grundlæggende viden om team og indføring i basisværktøjer om møder. Parallelt hermed undervisning af ledergruppen i formulering af teamopgaver. Herefter to eller tre "besøgsrunder" i skolens team - sparring, coaching, rådgivning vedr. det enkelte teams arbejde med vigtige pædagogiske opgaver. Efter hver runde skrives en besøgsrapport, som uddeles til alle og hvis indhold behandles på halvdagskurser, hvor der også tilføres videregående viden og værktøjer. Samtidigt tager teamkoordinatorgruppen en uddannelse i deres del af arbejdet. Og afsluttende rådgives ledelse og teamkoordinatorer om den videre udvikling af skolens teamordning. (Folkeskole, handelsskole, specialpædagogisk skole). Se kundeudtalelse fra et sådant projekt.

 

Eksempel på en nyere opgave: Ledelses- og organisations- udvikling

Projekt i en mellemlang videregående uddannelse: Møderække med øverste ledelse om ny studieordning samt uddannelsens værdier og mål - i forhold til den hidtidige ledelsesstruktur og de fremtidige muligheder. Videre bearbejdning af erfaringer, synspunkter og fremtidige muligheder på et seminar med samtlige ledere. Konkluderende møder med øverste ledelse afsluttende med dennes valg af fremtidig ledelsesstruktur. Endelig interviews med teamkoordinatorer i en række lærerteam om sammenhængen i organisationen, fremlægning af vigtige tendenser for ledelse og lærere samt afsluttende kortfattet skriftlig sammenfatning af denne erfaringsopsamling til organisationens eget brug. Projektet forløb parallelt med dannelsen af en af professionshøjskolerne.

Se kundeudtalelse fra et sådant projekt.

 

Eksempel på nyere opgave: En ledergruppes selvrefleksion

Møder med ledelsen af en gymnasial uddannelsesinstitution. Ledergruppen ønskede inspiration til sin egen tænkning om ledelsesopgaven, samarbejdet i ledergruppen samt afbalancering af lærernes hhv. ledelsens indflydelse på skolens hovedopgave: At skabe optimale rammer for læringen hos eleverne. På første møde blev fra konsulenten fremlagt en række valgmuligheder: Forskellige måder, hvorpå ledergruppen kunne trække på konsulenten - fra coaching over "kritisk dokumentlæsning" til rådgivning/sparring. På møderne valgte ledergruppen derfor forskellige former for konsulentbistand alt efter det tema, som var oppe. Et væsentligt element var konsulentens feedback og sparring mht. logik, mening og sammenhæng i de papirer, som ledergruppen skrev som information til lærerne om skolens linje. Se kundeudtalelse fra et sådant projekt.

Punktvis konsulentbistand på timebasis

 
Ekspertbistand ved pædagogisk udviklingsarbejde og organisationsudvikling i skoler og uddannelsesinstitutioner. Gennemsyn af projektpapirer samt deltagelse og vejledning ved (telefon)møde(r).

Problemløsning
Psykiske arbejdsmiljøproblemer i skoler. Bearbejdning af samarbejdsproblemer mellem kolleger. Coaching og fortrolig personlig støtte til enkeltpersoner, f.eks. skoleledere.

Kurser ude i landet
Forløb over en eller flere dage evt. med intervaller, hvor deltagerne arbejder med selvvalgte projekter. Kan afholdes på skolen eller på kursuscentre. Se også Kurser. 

Projekter
Inspiration til pædagogiske udviklingsprojekter. Evaluering af projektoplæg. Ledelse af projekter. Sparringpartner på igangværende projekter. Dokumentation af projekter.

Undersøgelser
Indsamling, analyse og vurdering af datamaterialer. Gennemsyn af forsøgsrapporter og udkrystallisering af indholdet.
 
Se her eksempel på en rapport fra en erfaringsopsamling vedr. fleksibelt tilrettelagt undervisning på VUC.

 

 

 "Teamdoktor" for nødlidende team 

 Team kan have brug for en særlig indsats. Samarbejdet kan være hårdt belastet af interne problemer: Forvirring om, hvad opgaverne går ud på. Personfnidder mellem teammedlemmer. Uklarhed om teamkoordinatorens rolle mv. I såsanne tilfælde er der brug for at konsulenten kommer helt tæt på teamet: Overværer teammøder og griber vejledende & coachende ind, tilfører ny viden om teamsamarbejde til teamet, taler med den enkelte m.m. Se kundeudtalelse om et sådant projekt på en Social- og sundhedsskole her.

Team Udvikling

En Team Audit er en konstruktiv fremadrettet erfaringsopsamling og evaluering af skolens hhv. uddannelsesinstitutionens teamordning på grundlag af stedets egne ønsker om det, de forskellige team forventes at udrette. En status over teamsituationen med handlingsrettede forbedringsforslag. Hvad er det man ideelt gerne vil opnå med teamordning og teamsamarbejde? Hvad sker der rent faktisk? Og hvilket udbytte opnås aktuelt? Altså: Gør vi det, som vi siger at vi gør? Er udbyttet ressourceindsatsen værd? Hvordan kan vi justere, korrigere og
forbedre teamindsatsen? Se brochure med ledsagebrev
 
Henvisning til en erfaringsopsamling vedrørende teamordningen på en handelsskole, se kundeudtalelse her.
 
Oversigt over vigtige elementer i samlede teambuildingforløb her.
 
 

Anden info

Priser og aftaler
Honorar for foredrag og kurser afhænger af opgaven og udarbejdes på kontraktbasis. Se den aktuelle forretningsøkonomisk praksis her.

Mobilitet

MetaConsult løser opgaver i hele uddannelsessektoren.
Firmaet ligger i Slagelse, og arbejdet kan udføres overalt i Danmark og i det nærmere udland: Sverige, Norge, Nordtyskland (på engelsk).
 
Samarbejdspartnere
 
Firmaet har faste samarbejdsrelationer til andre selvstændige pædagogiske konsulenter, hvorved vi sammen løfter større projekter. Her skal nævnes Chefkonsulent Gert Rosenkvist / Rosenkvist Consult, Roskilde, Birgitte Lønborg / Crescendo hrm og Kim Kabat, cand. psych. tilknyttet Argo (www.argo.dk)
 
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk