Målstyret kompetenceudvikling i undervisning og læring

Kulturudvikling og kompetenceudvikling
Kompetence forstås i denne kompetenceteori som den enkelte persons dygtighed når denne er tilegnet som resultat af aktiv deltagelse i undervisning hhv. organiseret (evt. selvorganiseret) læring, og f.eks. ikke blot er et medfødt talent. Denne sætning er helt indledende og kompetencebegrebet vil blive grundigt analyseret og defineret i flere dele i denne bog. Men som indledende sætning er den tilstrækkeligt grundlag for den næste: Kulturudvikling er kompetenceudvikling.

En af de vigtigste kerner i udviklingen af den menneskelige kultur er opfindelsen, udviklingen og anvendelsen af nye former for dygtighed. Sådanne opdagelser af hvad der skal til af menneskelig dygtighed for at udvirke forandringer i vekselvirkningen med naturen og med andre mennesker og med kulturprodukter - sådanne opdagelser er en meget central del af menneskets kulturhistorie.
Kulturudvikling er andet og mere end udvikling og anvendelse af den enkeltes dygtighed: Kulturudvikling er udvikling af værdiforestillinger (religiøse, moralske, etiske), det er udvikling af personlighedsstrukturer og sociale omgangsformer, organisationsformer mv.

Kompetenceudvikling er kulturudvikling. Det er udviklingen og anvendelsen af nye kompetencer - ofte over meget lange tidsrum og med utallige fejltagelser og vildspor undervejs - som har været den udøvende del af kulturskabelsen. Uden alle disse kompetencer ingen fysiske kulturelementer overhovedet. Ingen kunstneriske produkter, ingen videnskabelige forskningsresultater og teorier, ingen praktiske teknologier, ingen skoler og uddannelsesinstitutioner, ingen produktionsanlæg og intet moderne samfund. Ingen dokumenteret tankeudvikling.
Det er samfundets værdisystem i forhold til den enkelte persons værdier, som sætter dagsordenen. Men det er det enkelte menneskes egen dygtighed i samarbejde med andres dygtighed, som er grundlaget for at realisere værdierne. Og en ting til: Det er den enkeltes dygtighed som bestemmer hvor langt man kan komme med brugen af alle andre ressourcer. Det er ofte ikke rammevilkårene, som alene sætter grænsen for menneskets udfoldelse - men lige så meget og måske mere den enkeltes dygtighed og vilje til at bruge den, til at sætte den i arbejde.

En person med et begrænset kompetenceregister kan ikke koble sig selv ind i kulturen, kan ikke trække på kulturens ressourcer selv når de stilles frit til rådighed og kan ikke bidrage til kulturens fortsatte udvikling. En sådan person er - så urimeligt det kan være - helt enkelt ikke med i det moderne menneskesamfund. Personens mulighed er kun at falde tilbage gennem kulturhistorien og opgive tilhørforholdet til sin egen tid. En person uden et moderne kompetenceregister er kulturelt hjælpeløs og personligt umyndig. Også derfor er kompetenceudvikling så vigtig

En person, som ikke behersker et rimeligt minimum af sin egen kulturs basiskompetencer vil ligge denne kultur til byrde. Andre vil være nødt til at forsørge vedkommende. Andre vil tage beslutninger om personens liv. Personen bliver de fakto umyndig. Personen bliver forbruger af den samfundsmæssige rigdom men bidrager ikke.

Her tænkes naturligvis hverken på de, der pga. manglende begavelse, traumeforskyldte handicaps, alder, psykiske lidelser eller som følge af andre funktionsbegrænsninger (babyer for eksempel) er forhindret i at bidrage til samfundets udvikling.
Ovenstående ræsonnement drejer sig imidlertid om langt den største del af befolkningen som rent faktisk - givet det nødvendige kompetencerepertoire - kan og vil bidrage konstruktivt til samfundets udvikling og som vil kunne yde mere end de nyder. Yde mere end de nyder - ikke for at nogen enkeltpersoner kan ophobe ekstreme private rigdomme - men yde mere til kulturen, til samfundet, så vi kan efterlade en bedre verden til de næste generationer. Det er den vigtigste opgave, og der er nok at tage fat på.

Der er derfor i dag - og har været i årtier - i et land som vores, Danmark, en bred og stigende opmærksomhed på betydningen af undervisning og uddannelse af meget forskellig art og i mange forskellige tilrettelæggelsesformer. Fordi undervisning og uddannelse i dag er det sted hvor den enkelte udvikler en stor del af de kompetencer, som er nødvendige.
...
295,00 DKK
stk.
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk