Konsulentprofil

En konsulent kan stå for en bestemt ekspertise. En særlig viden og erfaring - f.eks. om hvordan man bedst formulerer opgaver til lærerteam - som leder frem til direkte rådgivning, sparring og problemløsning. En konsulent kan være procesfacilitator, hvor kunden definerer situationen og opgaven - f.eks. en organisationsomstilling i en skole - og konsulenten yder coaching og refleksionsspørgsmål, som styrker kunden i selv at finde vej frem. En konsulent kan være træner og gennem velstrukturerede øvelser opbygge helt nye kompetencer hos ledere og medarbejdere. En konsulent kan også være "professionel opdagelsesrejsende", hvor man begiver sig ind i en organisation og efter aftale går på opdagelse, eftersøgning dokumentation og evaluering af vigtige fænomener i hverdagen - f.eks. konkrete og vellykkede eksempler på vidensdeling mellem kolleger. En konsulent kan være kritisk/konstruktiv tekstlæser, som sammen med kunden forbedrer logik og meningsfuldhed i vigtige informationstekster.  Endelig kan konsulenten i nogle tilfælde give visionær inspiration til nye udviklingsmål på grundlag af erfaringer fra andre skoler og uddannelsesinstitutioner.
 
Det kunden får ud af MetaConsults ydelser er således på den ene side praktiske løsninger og brugbar vejledning. Og på den anden side inspiration, overraske lse og veje, som kan overskride vanetænkning.
 
Som konsulent lægger jeg lige meget vægt på disse forskellige elementer og tror, at de alle er nødvendige når skoler og uddannelsesinstitutioner skal finde deres ben, finde en retning og manøvrere i et hyperkomplekst samfund. Et samfund, som aldrig har behøvet et velfungerende uddannelsessystem så meget som nu. Men også et samfund, som for tiden ikke i det nødvendige omfang værdsætter og anerkender skoler og uddannelsesinstitutioner i den grad og i det omfang, som de fortjener. Opgaven - at løfte vidensniveau, refleksionsniveau og komplekse handlekompetencer - og tillige stimulere personlig, social og kulturel udvikling - hos elever, kursister og studerende - har aldrig før været så vanskelig som i dag. Fordi vi ønsker at "få alle med" og fordi kompetencekravene i dag er så høje. Og denne politiske vision om "det ideale" - denne glimrende og nødvendige tænkning - er en meget stor udfordring til hele uddannelsessystemet.
Chefkonsulent, cand. psych. Sten Clod Poulsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs almindeligt 1-sides CV her.
 
Relation til dansk pædagogisk læringstænkning her

 

Hør interview i P1 i anledning af bogen om "Tilegnelse af boglige fagkundskaber" her.
 
Publikationer: Bøger, artikler, rapporter. Se menuerne "Forlag" og "Downloads"
 

 

 

Autobiografiske refleksioner

Poulsen, S. C. Konsulenten er en gæst i skolen. Slagelse: MetaConsult, 1995, 60 s. (Omsætning af de første års konsulenterfaringer til en slags vejledning til nye konsulenter)
 

Etik og loyalitet

Min loyalitet og etik som konsulent er funderet i skolens hhv. uddannelsesinstitutionens mission og vision. Uanset om det er ledelsen, lærere eller forvaltning, som har indkaldt mig, søger jeg af al magt at arbejde som konsulent for at institutionen lykkes med løsning af sine primære opgaver. Jeg mener derfor at eventuelle faglige, pædagogiske, personlige eller gruppemæssige vanskeligheder, misforståelser og misstemninger skal tackles i det klare perspektiv, at institutionen har nogle primære opgaver, som skal løses. Opgaver, som typisk handler om at skabe læring, kompetenceudvikling og anden udvikling hos elever, kursister eller studerende. Løsningen af denne opgave står i min forståelse over personers og gruppers interesser. Jeg kan ud fra denne grundopfattelse være loyal og arbejde etisk forsvarlig i forhold til alle idet jeg primært og vedholdende fokuserer på institutionens løsning af sine primære opgaver. Opgaver, hvis løsning også står over stedets traditioner, indre kultur og personbundne interesser, idet skolen hhv. uddannelsesinstitutionen tilhører samfundet. Tilhører det demokratiske samfund, som har besluttet at institutionen skal oprettes og hvilke opgaver den skal løse. Institutionen tilhører ikke hverken ledelse eller lærere - heller ikke i det tilfælde, at der er tale om udstrakt delegering og (relativt) selveje, idet institutionen stadig skal imødekomme de overordnede forpligtelser. I privatskoler gælder en lignende logik så længe de er væsentligt medfinancierede af offentlige kasser. Og selv i det tilfælde at skoler hhv. kursuscentre er helt selvfinancierende foreligger almindeligvis en fundats, som bestyrelsen skal sikre at skolens ledelse og lærere m. fl. lever op til. Og denne fundats vil da være mit orienteringspunkt ved konsulentopgaver.
 
 

Konsulentsamarbejde

Ved større konsulentopgaver samarbejder jeg med en række konsulenter, som sammen har etableret "Netværkstedet". Et forum af professionelle konsulenter, som videreuddanner hinanden til det højest mulige niveau. Se mine kollegers hjemmesider og kombiner med MetaConsults ydelser. Tilsammen har vi en langt bredere ressourceprofil end hver for sig. Det vil sige at større udviklingsprojekter kan imødekommes med flere relevante spidskompetencer. Netværkstedet har eksisteret siden 2000.
 
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk