Pædagogiske dage på skoler og uddannelsesinstitutioner

MetaConsult afholder heldagskurser, fredag-lørdagskurser, halvdagskurser og halvandendagskurser 

 

Disse kurser kan stå alene eller være elementer i længere udviklingsprojekter. Flere af de nedenstående teamkurser var netop dele af sådanne forløb.

 

Det er hensigtsmæssigt at kursusdage indeholder bestemte grundelementer i en aftalt indbyrdes balance:

 

1.       Tilføring af ny viden og teori gennem oplæg

2.      Bearbejdning af oplæg gennem gruppedrøftelser og     spørgsmål/diskussion i plenu

3.      Erfaringsudveksling mellem deltagerne og uddragelse af essensen af erfaringerne med handlingsfremmende konklusioner

4.      Inspiration mht. gode mål, visioner og værdier

5.       Træning. Strukturerede øvelser, som opbygger nye kompetencer.

6.      Kursusmappe med understøttende kursusmaterialer, instruktioner til praktiske øvelser og referencer til faglitteratur

 

Hvordan balancen konkret skal være aftales altid konkret med rekvirenten.

 
Eksempler på pædagogiske dage med MetaConsult
 

Aftenkursus Team-IV for en centralskole

 

Basiskursus for lærerteam

 

Basiskursus i teamarbejde ved højere uddannelsesinstitution

 

Basiskursus II for en folkeskole

 

Evalueringskursus for instruktører i stort edb-firma

 

Fusionskursus for AMU, handelsskole, teknisk skole

 

Halvanden dags lederkursus om ledelse af lærerteam

  

Halvdagskursus om erfaringsopsamling m.m. for teamkoordinatorer og ledere

 

Halvdagskursus om hukommelse og læring i boglige skolefag

 

Kommunikationskursus for social- og sundhedsskole

 

Kursus i coaching og kommunikation for overlæger og afdelingssygeplejersker

 

Kursusdag om forskning og læring ved universiteter

 

Kursusdag om mentorers arbejde i gymnasier, vuc og handelsskoler

 

Ledelse af selvstyrende lærerteam og  Ledelse i selvstyrende lærerteam

 

Lederkursus om opgaveformulering til lærerteam

 

Lederteam i musikskoler efter fusion

 

Lederteamkursus for VUC lederteam

 

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde mellem lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere på en specialpædagogisk skole

 

Skriftligt oplæg til kursus om lærerprofiler ved en sprogskole

 

Teamkursus for et gymnasium

 

Teamkursus for pædagoger og lærere ved en specialskole

 

Teamkursus for pædagogseminarium

 

Teamkursus ved en handelsskole bl.a. om at sige vanskelige ting til hinanden

 

Teamledelse ved tekniske skoler

 

Træningskursus om pædagogisk praksis for en social- og sundhedsskole

 

Tutorsamtaler ved VUC

 

 

 
 
 
 
 
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk