OPLÆG OM LÆRING

Hovedtemaet i mit arbejde som statsansat pædagogisk forsker (se CV i menuen "Konsulentprofil") var "Læring i skoler og uddannelsesinstitutioner". Jeg har arbejdet med modeller og metoder mht. fagdidaktik og pædagogisk metodik med særlig vægt på læreprocesser - især i de almene boglige fag - hos elever, og kursister ved skoler og hos studerende ved universitetet. Da jeg efter nogle år som praktisk udviklingskonsulent igen begyndte at arbejde med disse emner var hovedinteressen stadig: "Hvordan kan vi bedst forstå læring i skoler og uddannelsesinstitutioner - og hvilken viden om læring har læreren brug for". (Se bøger omtalt i menuen Forlag). Disse studier tog retning efter de senere årtiers hjerneforskning og derigennem blev jeg klar over, at der i dag eksisterer en omfattende forskningsbaseret viden om lokalisering af de højere tankeprocesser - og om betydningen af hukommelsen for læring. En viden, som endnu ikke er inddraget i læreruddannelser hhv. efteruddannelse af lærere. Se publikationer under menuen "Forlag" og menuen "Downloads".

Hukommelsens betydning for læring af faglige basiskundskaber

Oplæg for VUC-kursister og ledere hhv. for ledere og teamkoordinatorer i folkeskolen om hukommelsens betydning for forståelse og læring i de almene boglige skolefag, som f.eks. fremmedsprog, naturvidenskabelige fag, vidensbaserede læsefag som historie, samfundsfag mv. Se kundeudtalelse fra VUC Brønderslev hhv. folkeskole

Gymnasiereform og ny viden om hukommelsens betydning for faglige basiskundskaber og højniveaukundskaber

Ny viden om læring skal integreres i den faglige undervisning, i grundforløb og i studieretninger for at gymnasiereformen kan lykkes. Derfor er det vigtigt at have øje for betydningen af tilegnelsen af basiskundskaber og højniveaukundskaber hos eleverne. Gennemgang af en læringsmodel med seks afgørende faktorer, som bestemmer hvorvidt læringen lykkes. Med særlig vægt på hukommelsens og opmærksomhedens nødvendighed i den faglige læring. Se kundeudtalelse fra gymnasier

Effektiv og produktiv læring i taxameterfinancierede skoler og uddannelsesinstitutioner

Taxameterfinancieringen af skoler og uddannelsesinstitutioner gør - sagt lige ud - effektiv læring hos elever og studerende til den vigtigste økonomiske produktionsfaktor i institutionerne. Vellykket faglig og tværfaglig læring har helt andre og væsentlige betydninger: For den lærende person selv, for kulturen, for erhvervslivet med dettes behov for ny viden og nye kompetencer. Men skolernes og uddannelsesinstitutionernes adgang til at have nogle økonomiske midler til såvel drift som udviklingstiltag står og falder med om elever hhv. studerende opfylder de opsatte læringsmål og når frem til de ønskede slutkompetenceprofiler. Derfor må der også ses på, hvordan selve læreprocesserne kan effektiviseres. Se udtalelse fra en professionsbacheloruddannelse: Simac maritime uddannelser
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk