Temahæfter, samtlige

Emneinddelt fortegnelse over temahæfter her . Temahæfter i nummerorden med links til A4 pdf. filer her

Artikel om lærerteam og om skoleudvikling

 

Poulsen, S. C. Tærskelværdier, Plenum – skolelederforeningens kommunikationsmagasin, nr. 4, juni 2011, side 28 og 30.Poulsen, S. C. Personligheden i lærerteamet - Fra en "os-" kultur til en "vi-" kultur Voksenpædagogisk Tidsskrift, 2003, 12 (1), 9-14

Artikler om læring

Poulsen, S. C. John Hattie: En revolutionær uddannelsesforsker?, Voksenuddannelse, marts 2014, nr. 108, s. 13-18.

Poulsen, S. C. Intet er lært, som ikke kan huskes, WeekendAvisen den 18. juni 2010. (Debatartikel).

Poulsen, S. C. Projektarbejde – et kritisk gensyn. Voksenuddannelse, 2010, nr. 94, s. 12-17.

Riise, Andreas Brøns . Vi har glemt at eleverne skal huske. Undervisere, oktober 2010, 22-25 (interviewbaseret artikel med opponent).

Poulsen, S. C. Kan læringspsykologi bruges til noget i skolen? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 3, 2009, 155-166.

Poulsen, S. C. Læringsteori på naturvidenskabeligt grundlag, LMFK-bladet, 2008, nr. 2, s. 14-17

Poulsen, S. C. Læringsforståelse er et ledelsesanliggende. Skoleledelse, 2007, juni, 28-29

 

 

 

 

 

vedr. bogen Målstyret kompetenceudvikling og læring

Begreberne kompetence og kvalifikation her
Læsevejledning til bogen her
1-sides præsentation af bogen her
Resume og index i A3 her
Model for måldefinering her
Eksempel: Cykelbudskompetencer her
Eksempel: Kollegial teamlæring her
Tekst om målstyret kompetenceudvikling her
Linsemodel over slutkompetenceprofiler her
Sekventiel model over slutkompetenceprofiler her

Interview

Radiointerview med Sten Clod Poulsen vedrørende bogen "Tilegnelse af boglige fagkundskaber".

Vedr. bogen Tilegnelse af boglige fagkundskaber

Samlede anmeldelser af Sten Clod Poulsens bog "Tilegnelse af boglige fagkundskaber" her
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk