Temahæfter i nummerorden med links til A4 pdf. filer

Temahæfteserie. Samtlige hæfter er skrevet af cand. psych. Sten Clod Poulsen og udgivet på MetaConsult Forlag, Slagelse i perioden 1995-2000

 
T-01. En læsehest kan skabe en højteknologisk erhvervsvirksomhed.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0021-3

 

T-02. Selvbærende gruppearbejde frisætter læreren.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0001-9

 

T-03. Pædagogisk management giver sammenhængende

skoleudvikling. 60 s. 98 kr. ISBN 87-6100004-3

 

T-04. Evaluering i klasseværelset kan være gensidig og

selvansvarlig. 60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0005-1

 

T-05. Skolelæreren hører til den kompetenceproducerende

livsform. 52 s. 98 kr. ISBN 87-610-0007-8

 

T-06. Den boglærde lærer har en spændende personlighed.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0008-6

 

T-07. Skolen er en kompetenceproducerende virksomhed.

52 s. 98 kr. ISBN 87-610-0019-1

 

T-08. Lærerteam giver sammenhængende skoleudvikling.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0011-6

 

T-09. Elevansvarlighed forudsætter tilegnelseskompetence.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0013-2

 

T-10. Eksamen kan bruges til udvikling af undervisningen.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0026-4

 

T-11. Konsulenten er en gæst på skolen. 60 s. 98 kr.

ISBN 87-610-0009-4

 

T-12. Den lærende skole giver udviklingsrum til lærerne.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0018-3

 

T-13. En plads i skolen til den selvstændige livsform.

56 s. 98 kr. ISBN 87-610-0012-4

 

T-14. Eros er gemt i klasseværelset. 52 s.98 kr.

ISBN 87-610-0015-9

 

T-15. Personlig gennemslagskraft i undervisningen må

afbalanceres med social kontaktevne. 60 s. 98 kr.

ISBN 87-610-0016-7

 

T-16. Kritisk projekttænkning bygger på faglig basisviden

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0024-8

 

T-17. Målstyret skoleudvikling er kompetencebaseret

kulturforvandling. 60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0028-0

 

T-18. Økopædagogik er bæredygtig undervisning.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0029-9

 

T-19. De pædagogiske praksiskulturer er skolens fundament.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0032-9

 

T-20. Kvalitetsstyring af skolens kursusforbrug er en

ledelsesopgave. 60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0033-7

 

T-21. Ledelsens kursusstyring medbestemmer skoleudviklingen.

60 s. 98 kr. ISBN 87-610-0035-3

 

T-22.Kvalitetsprojekter i skolen skal kvalitetsvurderes.

32 s. 52 kr. ISBN 87-610-0036-1

  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk